Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Do góry

W TROSCE O PAŃSTWA I NASZE BEZPIECZEŃSTWO INFORMUJEMY, ŻE KASA 

JEST CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ: 7:00 DO 11:00.

Kontakt z ADMINISTRACJĄ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7:00-13:00

LUB ZA POMOCĄ POCZTY TRADYCYJNEJ I E-MAIL.

Sekretariat: 67 255 32 47 wew. 10  e-mail: biuro@czsm.org.pl

Administratorzy: 67 255 32 47 wew. 11 i 19, e-mail: tomaszbanachowicz@czsm.org.pl,  Kasa: 67 255 32 47 wew. 18  e-mail: iwonajozefiak@czsm.org.pl

 

Przetarg PE16

Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie, Os. Parkowe 13 D ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY prowadzony w oparciu o „Regulamin wyboru wykonawców robót budowlanych, usług i dokonywania zakupów w CzSM” na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kolorystyką elewacji w bezspoinowym systemie docieplania KREISEL następującego budynku mieszkalnego:

1. Osiedle Parkowe nr 16 w Czarnkowie - budynek 5 klatkowy, 5 kondygnacyjny,

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie przez oferenta wadium w wysokości 26.000,00 złotych, które należy wpłacić w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Oddział w Czarnkowie 78895100090000117920000010 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2019 roku do godz. 11:00.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w gwarancjach bankowych. Kopie przelewów wadium, gwarancji bankowych należy dołączyć do dokumentów ofertowych.

 Oferty należy składać w zalakowanych kopertach z napisem „Przetarg – ocieplenie” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni - pok. nr 5.

 Oferta powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać w pokoju nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00.

Specyfikację wraz załącznikami można pobrać Tutaj

Czas realizacji: od dnia 01 kwietnia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. Termin składania ofert upływa w dniu 21 stycznia 2019 roku o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 stycznia 2019 roku w siedzibie Zarządu Spółdzielni o godz. 1115 w sali nr 22. Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: Tomasz Banachowicz – Pełnomocnik Zarządu, pokój nr 1, tel. 67 255 32 47, wew. 19 lub 11.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Zarząd Spółdzielni