Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Do góry

W TROSCE O PAŃSTWA I NASZE BEZPIECZEŃSTWO INFORMUJEMY, ŻE KASA 

JEST CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ: 7:00 DO 11:00.

Kontakt z ADMINISTRACJĄ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7:00-13:00

LUB ZA POMOCĄ POCZTY TRADYCYJNEJ I E-MAIL.

Sekretariat: 67 255 32 47 wew. 10  e-mail: biuro@czsm.org.pl

Administratorzy: 67 255 32 47 wew. 11 i 19, e-mail: tomaszbanachowicz@czsm.org.pl,  Kasa: 67 255 32 47 wew. 18  e-mail: iwonajozefiak@czsm.org.pl

 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni

z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie i wybór Prezydium Zebrania.

2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.

3. Wybór Komisji Mandatowo ? Skrutacyjnej i Wnioskowej.

4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2014 r.

5. Sprawozdanie: a) Zarządu - z działalności Spółdzielni za 2014 rok oraz przedstawienie kierunków działania na lata 2015 ? 2020, b) Zarządu z realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie z dnia 28.04.2014 r, c) Rady Nadzorczej - z działalności za 2014 rok,

6. Przedstawienie zgodnie z art.93 § 4 Prawa Spółdzielczego listu polustracyjnego i wniosków z przeprowadzonej w terminie od 12 maja 2014 do 30 czerwca 2014 lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2010 r., do 31.12.2013 r.

7. Informacja Zarządu z realizacji wniosków z przeprowadzonej w terminie od 12.05.2014 r., do 30.06.2014 r., lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2010 r., do 31.12.2013 r.

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowe nt. prawomocności i zdolności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwał:

a) nr 1/I/2015 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2014 rok,

b) nr 2/I/2015 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok,

c) nr 3/I/2015 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i bilansu Spółdzielni za 2014 r,

d) nr 4 ? 5/I/2015 - w sprawie udzielenia absolutorium z działalności w 2014 roku poszczególnym członkom Zarządu,

e) nr 6/I/2015 - w sprawie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w Bankach,

f) nr 7/I/2015 - w sprawie przeniesienia zysku netto (nadwyżki bilansowej) za rok 2014,

g) nr 8/I/2015 - w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni,

h) nr 9/I/2015 - w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu,

i) nr 10/I/2015 - w sprawie przyjęcia kierunków działania Spółdzielni na lata 2015- 2020.

11. Dyskusja.

12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie wniosków dotyczących całokształtu działalności Spółdzielni - Uchwała nr 11/I/2015.

13. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2014 roku oraz materiały związane z proponowanym porządkiem obrad będą do wglądu członków od dnia 26 marca 2015 roku w sekretariacie Spółdzielni w godzinach urzędowania. Ponadto na stronie internetowej Spółdzielni www.czsm.org.pl w zakładce ?Akty prawne i dokumenty" dostępne są sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku.

Ze względu na ważność omawianych spraw zapraszamy członków do udziału w zebraniu. Zarząd Spółdzielni