Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Do góry

W TROSCE O PAŃSTWA I NASZE BEZPIECZEŃSTWO INFORMUJEMY, ŻE KASA 

JEST CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ: 7:00 DO 11:00.

Kontakt z ADMINISTRACJĄ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7:00-13:00

LUB ZA POMOCĄ POCZTY TRADYCYJNEJ I E-MAIL.

Sekretariat: 67 255 32 47 wew. 10  e-mail: biuro@czsm.org.pl

Administratorzy: 67 255 32 47 wew. 11 i 19, e-mail: tomaszbanachowicz@czsm.org.pl,  Kasa: 67 255 32 47 wew. 18  e-mail: iwonajozefiak@czsm.org.pl

 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni-relacja

Tylko kilka osób skorzystało z tej możliwości. O Walnym Zgromadzeniu powiadomiono również Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP i Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie. W sumie zawiadomionych zostało 1153 osoby łącznie z właścicielami lokali użytkowych i garaży posiadających członkostwo w Spółdzielni, niezależnie, czy zamieszkują w zasobach spółdzielni czy ? nie. Mimo tak licznych wcześniejszych informacji o terminach i porządku obrad Walnego Zgromadzenia - frekwencja członków Spółdzielni na tegorocznym zebraniu nie była zbyt liczna. W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło zaledwie 75 członków, co stanowi 6,5% wszystkich członków Spółdzielni. dla porównania w roku ubiegłym uczestniczyło 148 osób tj. 12,27%. ogółu członków. Otwarcia obrad dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Gertruda Halicka, która w imieniu Rady Nadzorczej, Zarządu powitała wszystkich zebranych oraz zaproszonych gości. Wśród zaproszonych gości obecni byli Franciszek Strugała ? Burmistrz Miasta Czarnków oraz Bogdan Tomaszewski ? Przewodniczący Rady Powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczyło wybrane w głosowaniu jawnym prezydium w składzie Wojciech Urban ? Przewodniczący, Barbara Bukowska ? z-ca przewodniczącego i Andrzej Kiciński ? sekretarz. Przewodniczący obrad przeprowadził procedurę wyboru w głosowaniu jawnym komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej w składzie Tomasz Banachowicz, Michał Liszkowski i Wojciech Pawłowski, której zadaniem było m.in. podanie ilości uczestników danej części WZ, sprawdzenie zgodności liczby wydanych mandatów, uprawniających do głosowania, z liczbą członków obecnych na zebraniu, zdolności do podejmowania uchwał, obliczania wyników głosowania. W ten sam sposób dokonano wyboru Komisji Wnioskowej w składzie Krystyna Dukat, Małgorzata Dudek i Waldemar Makowski., która miała za zadanie zapisywania i porządkowania i opiniowania wniosków zgłaszanych w trakcie obrad z podziałem na wnioski kwalifikujące się do przyjęcia przez WZ lub do przekazania administracji spółdzielni. Obrady przebiegały zgodnie z kolejnością spraw, ustaloną przez Zarząd w porządku obrad i przyjętym w głosowaniu przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Podczas Walnego Zgromadzenia zostały przedstawione sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2014 roku referował Prezes Zarządu Wiesław T. Grott.

Natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku przedstawiła jej Przewodnicząca Gertruda Halicka, która w dalszej swej części wystąpienia zgodnie z art. 93 § 4 Prawa spółdzielczego zapoznała zebranych z wynikami lustracji pełnej działalności Spółdzielni, która została przeprowadzona przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie. Lustracja odbywała się w dniach od 12 maja do 30 czerwca 2014 roku i obejmowała swoim zakresem organizację Spółdzielni, stan prawny gruntów, sprawy członkowskie i dyspozycje lokalami, gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, gospodarkę remontową i finansową oraz ocenę realizacji przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych w okresie działalności Spółdzielni od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r. Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w żadnym z badanych tematów Podczas dyskusji poruszone zostały sprawy dotyczące m.in. zmiany relacji stosunku kosztów stałych do kosztów zmiennych centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, ankiet skierowanych do mieszkańców Os. Zacisze dotyczących koncepcji zagospodarowania całości Osiedla Zacisze oraz małej ilości osób uczestniczących w tegorocznym zebraniu. W czasie zgłaszanej problematyki, odpowiedzi i wyjaśnień udzielał Prezes Zarządu Wiesław T. Grott. Uczestniczący w zebraniu Burmistrz Miasta ? Franciszek Strugała zabierając głos przede wszystkim pogratulował władzom Spółdzielni dobrych wyników osiąganych w ostatnim okresie przez CzSM, czego wyrazem są otrzymane wyróżnienia oraz podziękował za dbałość o zasoby mieszkaniowe, a tym samym za kształtowanie dobrego wizerunku miasta oraz za współpracę z władzami miasta. Ponadto wyraził nadzieję, że tak jak do tej pory tak i w przyszłości ta współpraca oraz podejmowane decyzje będą prowadziły do pozytywnego rozwiązywania problemów mieszkańców jak i rozwoju miasta. Jednocześnie wyraził gotowość pomocy w rozwiązywaniu niektórych trudnych spraw jakie ewentualnie mogłyby zaistnieć na linii spółdzielnia mieszkaniowa a spółki podległe miastu.

Z kolei zabierając głos w dyskusji Bogdan Tomaszewski, który ? jak sam podkreślał ? występuję w potrójnej roli przede wszystkim jako członek spółdzielni, dwa jako Przewodniczący Rady Powiatu i wreszcie jako przedstawiciel Zarządu Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile, nawiązując do wystąpienia Burmistrza zwrócił uwagę, iż w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej trudno jest prowadzić jakąkolwiek działalność bez wsparcia kredytowego. Bowiem bez tego wsparcia niemożliwym było by przeprowadzenie przez Spółdzielnie w minionych latach wszystkich przedsięwzięć o których była mowa w sprawozdaniach Zarządu i Rady Nadzorczej. Zwrócił również uwagę na fakt, że władze spółdzielni dbają nie tylko o zasoby mieszkaniowe ale również starają się oczywiście na miarę swoich możliwości o aktywność członków i ich rodzin organizując w ciągu roku imprezy o charakterze sportowo ? rekreacyjnym. Do takich zaliczył organizowane przez spółdzielnie od wielu lat zawody wędkarskie. Zawody cieszą się ogromną popularnością czego dowodem jest liczba uczestniczących w zawodach wędkarzy. Korzystając z okazji w imieniu ZO ON PZW w Pile na ręce Wiesława T. Grott i Gertrudy Halickiej za propagowanie sportu wędkarskiego wręczył okolicznościową statuetkę. Należy podkreślić, iż wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad uzyskały wymaganą większość głosów i zostały przyjęte do realizacji. Po wyczerpaniu porządku obrad tegoroczne Walne Zgromadzenie zostało zakończone.