Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Do góry

Wyniki ankiety dotyczącej podłączenia CCW

Jak ważne dla nas są Państwa opinie, próbowaliśmy artykułować wielokrotnie. Zarząd Spółdzielni, ma nie tylko obowiązek, ale i wielką troskę o to, by zarządzanie Spółdzielnią odbywało się zgodnie z wolą większości i dla dobra ogółu spółdzielczej społeczności. Ankieta, o której wypełnienie poprosiliśmy, miała nam pomóc właściwie odczytać oczekiwania większości Państwa. Ankieta była imienna i składała się z dwóch następujących pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru.

1. Jestem za doprowadzeniem do mieszkania centralnej ciepłej wody użytkowej.

2. Jestem przeciw doprowadzeniu do mieszkania centralnej ciepłej wody użytkowej.

Ponadto w ankiecie zawarliśmy dwie informacje, że

jeżeli z ANKIETY będzie wynikało, iż mieszkańcy danego budynku chcą pozostać przy swoich „junkersach” to temat ich likwidacji i doprowadzenia ciepłej wody użytkowej do mieszkań uznajemy jak by go w ogóle nie było.

 instalację ciepłej wody użytkowej Spółdzielnia wykona tylko w tych budynkach, w których w ANKIECIE co najmniej 70% mieszkańców danego budynku wyrazi wolę podłączenia do mieszkań instalacji ciepłej wody użytkowej.

Ankietę wystosowaliśmy do 942 mieszkańców i obejmowała ona 25 budynków wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni. Z rozesłanych 942 ankiet, uzyskaliśmy zwrot 657 ankiet co stanowi 70% wydanych. 

*głosów na „TAK” oddano 228 co stanowi – 35 % oddanych głosów,

* głosów na „NIE” oddano 429 co stanowi – 65% oddanych głosów.

Ponadto z analizy zwróconych ankiet wynika, iż mieszkańcy żadnego z 25 ankietowanych budynków nie wyrazili co najmniej 70% poparcia dla podłączenia do mieszkań instalacji ciepłej wody użytkowej.

Wynik z przeprowadzonej ankiety jest dla zarządu i organów Spółdzielni wiążący i bardzo ważny z punktu widzenia prawidłowego ukierunkowania działalności Spółdzielni w przyszłych latach. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy poświęcili swój czas i zechcieli odpowiedzieć na w/w pytania zawarte w ankiecie i zachęcamy do współpracy w przyszłości.

 Wyniki na poszczególnych blokach podsumowanie