Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Do góry

W TROSCE O PAŃSTWA I NASZE BEZPIECZEŃSTWO INFORMUJEMY, ŻE KASA 

JEST CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ: 7:00 DO 11:00.

Kontakt z ADMINISTRACJĄ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH URZĘDOWANIA

LUB ZA POMOCĄ POCZTY TRADYCYJNEJ I E-MAIL.

Sekretariat: 67 255 32 47 wew. 10  e-mail: biuro@czsm.org.pl

Administratorzy: 67 255 32 47 wew. 11 i 19, e-mail: tomaszbanachowicz@czsm.org.pl,  Kasa: 67 255 32 47 wew. 18  e-mail: iwonajozefiak@czsm.org.pl

 

Ogłoszenie - Przetarg

Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie, Os. Parkowe 13 D OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY prowadzony w oparciu o „Regulamin wyboru wykonawców robót budowlanych, usług i dokonywania zakupów w CzSM” na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kolorystyką elewacji w bezspoinowym systemie docieplania KREISEL następującego budynku mieszkalnego:

 Osiedle Parkowe nr 15 w Czarnkowie - budynek 4 klatkowy, 5 kondygnacyjny

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie przez oferenta wadium w wysokości 23.700,00 złotych, które należy wpłacić w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Oddział w Czarnkowie 78895100090000117920000010 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 czerwca 2017 roku do godz. 1100. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w gwarancjach bankowych. Kopie przelewów wadium, gwarancji bankowych należy dołączyć do dokumentów ofertowych. 

Oferty należy składać w zalakowanych kopertach z napisem „Przetarg – ocieplenie” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni - pok. nr 5.

Oferta powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać w pokoju nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00. Specyfikację wraz załącznikami można pobrać również ze strony internetowej Spółdzielni: www.czsm.org.pl

Czas realizacji: od dnia 12 czerwca 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. Termin składania ofert upływa w dniu 05 czerwca 2017 roku o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 czerwca 2017 roku w siedzibie Zarządu Spółdzielni o godz. 11:15 w sali nr 22. Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: Tomasz Banachowicz – Pełnomocnik Zarządu, pokój nr 1, tel. 67 255 32 47, wew. 19 lub 11.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

SPECYFIKACJA Istotnych warunków zamówienia