Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Do góry

Ustalenie opłat za garaże

Uzasadnienie:

UZASADNIENIE DO ZMIANY OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ ZA GARAŻE - od dnia l stycznia 2018 r Stawka na eksploatację garaży obejmuje m. in. następujące koszty: • Koszty energii elektrycznej do oświetlenia terenów, • Sprzątanie posesji i utrzymanie terenów zielonych (grabienie, koszenie, nasadzenia, cięcie drzew i krzewów), • Koszty akcji zimowej (odśnieżanie, posypywanie), koszty dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, • Ubezpieczenie mienia od ognia, zalań i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, • Obowiązkowe przeglądy budowlane, badanie skuteczności zerowania instalacji ektrycznej oraz koszty konserwacji nieruchomości, • Koszty administrowania wraz z kosztami utrzymania siedziby Spółdzielni, koszt obsługi bankowej, • Koszty obsługi prawnej, technicznej, amortyzacja, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, koszty szkoleń, delegacji, obsługa działalności organów samorządowych Spółdzielni, • Koszty odprowadzania wód opadowych i roztopowych. • Przy uwzględnieniu zmian opłat eksploatacyjnych za garaże uwzględniono również planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2018, systematyczny wzrost kosztów transportu oraz wzrost cen usług remontowo — budowlanych wykonawców zewnętrznych.

Uchwała Zarządu Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie z dnia 18 września 2017 r