Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Do góry

W TROSCE O PAŃSTWA I NASZE BEZPIECZEŃSTWO INFORMUJEMY, ŻE KASA 

JEST CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ: 7:00 DO 11:00.

Kontakt z ADMINISTRACJĄ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH URZĘDOWANIA

LUB ZA POMOCĄ POCZTY TRADYCYJNEJ I E-MAIL.

Sekretariat: 67 255 32 47 wew. 10  e-mail: biuro@czsm.org.pl

Administratorzy: 67 255 32 47 wew. 11 i 19, e-mail: tomaszbanachowicz@czsm.org.pl,  Kasa: 67 255 32 47 wew. 18  e-mail: iwonajozefiak@czsm.org.pl

 

Walne Zgromadzenie

Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie, Os. Parkowe 13 D, działając na podstawie § 48 ust.1 pkt. 12 obowiązującego Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 16 kwietnia 2018 roku - (poniedziałek) - o godz. 17:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie przy ul. Wronieckiej nr 136

WALNE ZGROMADZENIE

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.

3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wnioskowej.

4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 10 kwietnia 2017 r.

5. Sprawozdanie: a) Zarządu - z działalności Spółdzielni za 2017 rok oraz przedstawienie kierunków działania na lata 2018 – 2022, b) Zarządu z realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie z dnia 10.04.2017 r, c) Rady Nadzorczej - z działalności za 2017 rok,

6. Przedstawienie zgodnie z art. 93 § 4 Prawa Spółdzielczego listu polustracyjnego i wniosków z przeprowadzonej w terminie od 04 września 2017 do 27 października 2017 lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2014 r., do 31.12.2016 r.

7. Informacja Zarządu z realizacji wniosków z przeprowadzonej w terminie od 04.09.2017 r., do 27.10.201 r., lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2014r., do 31.12.2016 r.

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej nt. prawomocności i zdolności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie oraz przedstawienie listy pełnomocników.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwał: a) nr 1/I/2018 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2017 rok, b) nr 2/I/2018 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok, c) nr 3/I/2018 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i bilansu Spółdzielni za 2017 r, d) nr 4 – 5/I/2018 - w sprawie udzielenia absolutorium z działalności w 2017 roku poszczególnym członkom Zarządu, e) nr 6/I/2018 - w sprawie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w Bankach, f) nr 7/I/2018 - w sprawie przeniesienia wyniku finansowego na działalności opodatkowanej (niedoboru bilansowego) za rok 2017, g) nr 8/I/2018 - w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni, h) nr 9/I/2018 - w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu, i) nr 10/I/2018 – w sprawie w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej i zatwierdzenie tekstu jednolitego, j) nr 11/I/2018 – w sprawie przyjęcia kierunków działania Spółdzielni na lata 2018-2022.

11. Dyskusja.

12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie wniosków dotyczących całokształtu działalności Spółdzielni - Uchwała nr 12/I/2018.

13. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Ze względu na ważność omawianych spraw zapraszamy do udziału w zebraniu. Zarząd Spółdzielni