Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Do góry

WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie, Os. Parkowe 13 D, działając na podstawie § 48 ust.1 pkt. 12 obowiązującego Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 25 kwietnia 2019 roku - (czwartek) - o godz. 17:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie przy ul. Wronieckiej nr 136

WALNE ZGROMADZENIE

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.

3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Wnioskowej.

4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 16 kwietnia 2018 r. 5.

Sprawozdanie:

a) Zarządu - z działalności Spółdzielni za 2018 rok oraz przedstawienie kierunków działania na lata 2019 – 2023,

b) Zarządu z realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie z dnia 16.04.2018 r,

c) Rady Nadzorczej - z działalności za 2018 rok,

6. Informacja Zarządu z realizacji wniosków z przeprowadzonej w terminie od 04.09.2017 r., do 27.10.201 r., lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2014r., do 31.12.2016 r.

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej nt. prawomocności i zdolności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie oraz przedstawienie listy pełnomocników.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał: a) nr 1/I/2019 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2018 rok, b) nr 2/I/2019 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok, c) nr 3/I/2019 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i bilansu Spółdzielni za 2018 r, d) nr 4 – 5/I/2019 - w sprawie udzielenia absolutorium z działalności w 2018 roku poszczególnym członkom Zarządu, e) nr 6/I/2019 - w sprawie najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w Bankach, f) nr 7/I/2019 - w sprawie przeniesienia wyniku finansowego na działalności opodatkowanej (niedoboru bilansowego) za rok 2018, g) nr 8/I/2019 - w sprawie przyjęcia kierunków działania Spółdzielni na lata 2019-2023.

10. Dyskusja.

11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie wniosków dotyczących całokształtu działalności Spółdzielni - Uchwała nr 9/I/2018.

12. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 16 kwietnia 2018 roku oraz materiały związane z proponowanym porządkiem obrad będą do wglądu członków od dnia 03 kwietnia 2019 roku w sekretariacie Spółdzielni w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.czsm.org.pl w zakładce „Akty prawne dokumenty”. Aby uzyskać dostęp do treści i dokumentów dla członków Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej należy się zalogować – okno logowania dostępne w lewej części serwisu w sekcji „Logowanie” (aby otrzymać dane logowania do serwisu prosimy zgłosić się do biura obsługi klientów w siedzibie CzSM - tylko dla członków) Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na WZ. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. Mandaty członka Spółdzielni upoważniające do głosowania zostaną wręczone po potwierdzeniu tożsamości przy składaniu podpisu na liście obecności przed wejściem na salę obrad Walnego Zgromadzenia. W związku z tym uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą Dowodu Osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ze względu na ważność omawianych spraw zapraszamy do udziału w zebraniu.

Zarząd Spółdzielni