Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Do góry

W TROSCE O PAŃSTWA I NASZE BEZPIECZEŃSTWO INFORMUJEMY, ŻE KASA 

JEST CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ: 7:00 DO 11:00.

Kontakt z ADMINISTRACJĄ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7:00-13:00

LUB ZA POMOCĄ POCZTY TRADYCYJNEJ I E-MAIL.

Sekretariat: 67 255 32 47 wew. 10  e-mail: biuro@czsm.org.pl

Administratorzy: 67 255 32 47 wew. 11 i 19, e-mail: tomaszbanachowicz@czsm.org.pl,  Kasa: 67 255 32 47 wew. 18  e-mail: iwonajozefiak@czsm.org.pl

 

Docieplenia

'Program termomodernizacji budynków mieszkalnych na lata 2004-2015

1. Wprowadzenie

Rozpatrując różne aspekty prac termomodernizacyjnych prowadzonych na budynkach mieszkalnych będących własnością Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie, należy zauważyć, że najwięcej kontrowersji pośród członków Spółdzielni wzbudza ustalenie kolejności budynków przewidzianych do docieplenia ścian zewnętrznych. Aby uniknąć jakichkolwiek prób nacisków różnych gremiów, grup lokatorów, itp. odnośnie kolejności docieplania poszczególnych budynków, podjęto próbę przeprowadzenia uszeregowania wszystkich budynków spółdzielczych w oparciu o w miarę obiektywne kryteria, wolne od różnego rodzaju presji i sugestii.

2.  Przyjęta metodologia

Do oceny stanu termicznego poszczególnych budynków przyjęto trzy podstawowe parametry w miarę dokładnie określające ich potrzeby termomodernizacyjne: średnie roczne zużycie ciepła przez budynek, wiek budynku i obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną.
a) Średnie roczne zużycie ciepła przez budynek:
Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano obliczenie średniego zapotrzebowania na ciepło przez poszczególne budynki w ostatnich czterech sezonach grzewczych. Tak wyliczony wskaźnik (w GJ/m2/rok) stanowi podstawowe kryterium wpływające na kolejność uszeregowania budynków do docieplenia. Waga tego kryterium wynosi od 70% do 0. w zależności od zużycia ciepła przez poszczególne budynki. Jest to czynnik najbardziej obiektywny, gdyż uwzględnia rzeczywiste zużycie ciepła przez poszczególne budynki, biorąc pod uwagę m. in. materiały, z których został wykonany budynek, jakość wykonawstwa, jakość stolarki okiennej oraz szereg innych czynników wpływających bezpośrednio lub pośrednio na ilość zużywanego przez budynek ciepła. Z uwagi na fakt, że pomiar ciepła odbywa się w węzłach wymiennikowych lub na przyłączach do budynków, uwzględnione jest tylko zużycie ciepła przez budynki, bez uwzględniania strat przesyłowych na sieciach cieplnych.
Tabela nr 1
 
Kolejność według zużycia ciepła


 
 
b) Wiek budynku:
Budynki uszeregowano w kolejności oddawania ich do użytku. Budynkowi najstarszemu przypisano wagę 20%, kolejnym proporcjonalnie mniej, aż do 0. Wprowadzenie wieku budynku spowoduje w pewnym sensie promowanie budynków najstarszych, których mieszkańcy najdłużej wnoszą opłaty na fundusz remontowy.
c) Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna:

Budynki uszeregowano według obliczeniowego zapotrzebowania na moc cieplną (wyliczonego w dokumentacji technicznej). Uwzględnia ono technologię wykonania budynku, rodzaj użytych materiałów, powierzchnie poszczególnych ścian, współczynniki przenikania ciepła. Waga tego kryterium wynosi od 10% do 0.
Tak wyliczone wskaźniki  procentowe, wyliczone wg kryteriów podanych wyżej zostały umieszczone w tabeli zbiorczej.
Na podstawie ilości zdobytych punktów (jako sumy punktów w poszczególnych kryteriach) budynki uszeregowano w kolejności od największej do najmniejszej ilości zdobytych punktów (tabela nr 5).
W tabeli tej zaznaczono również budynki, w których już wykonywano jakiekolwiek przedsięwzięcia termomodemizacyjne: docieplenie ścian zewnętrznych (14 budynków), docieplenie dwóch ścian szczytowych (6 budynków), docieplenie jednej ściany szczytowej (3 budynki), docieplenie stropodachu (1 budynek).

3. Wnioski

Wyciągając wnioski z wykonanej analizy można stwierdzić, co następuje:

a) Ściany zewnętrzne budynków powinny być docieplane według kolejności wynikającej z pozycji zajmowanej przez dany budynek w tabeli:
Tabela nr 5
PDF  Kolejność według punktacji malejącej
b) Łącznie z dociepleniem ścian zewnętrznych powinno być wykonane docieplenia stropodachów na  tych budynkach. Argumentem jest fakt, że niedoceniane powszechnie docieplenie stropodachów umożliwia zaoszczędzenie nawet 12% - 14% energii cieplnej niezbędnej do ogrzania budynku.
c) Jako   oddzielne   zadanie   finansowane   równolegle   do   docieplania   ścian budynków powinny być wykonywane docieplenia stropodachów w budynkach już docieplonych.
Powierzchnię dociepleń ścian zewnętrznych budynków oraz powierzchnię stopodachów niezbędnych do docieplenia przedstawiono w tabeli nr 6.

W tej samej tabeli przedstawiono orientacyjny koszt robót termo modernizacyjnych dla poszczególnych budynków.

Koszt ten wyliczono:

  • przy dociepleniu ścian - metodą mokrą - lekką (np. Atlas Stopter) - dla ceny 75,- zł/m2.
  • przy dociepleniu stropodachów - poprzez wdmuchiwanie w przestrzeń między stropową granulowanej wełny mineralnej lub alternatywnie - Ekofibru - warstwy o grubości 15 - 18 cm - dla ceny 25,- zł/m2.
Przy założeniu wykonania programu termo modernizacyjne go w ciągu następnych dziesięciu lat, na prace związane z szeroko rozumianym docieplaniem należałoby przeznaczyć z funduszu remontowego i innych dostępnych na ten cel źródeł około 300.000,00 zł rocznie, co wydaje się kwotą realną. Niezależnie od ilości wykonanych robót dociepleniowych sugeruje się przestrzeganie kolejności wykonywania prac określonej w tabeli nr 7.
Opracował: Andrzej Kraft