Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Do góry

Uchwała nr 1/IX/2014 z dnia 16 września 2014 r

Uchwała nr 1/IX/2014 z dnia 16 września 2014 r Zarządu Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie w sprawie ustalenia opłat za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże zajmowane na warunkach spółdzielczego prawa oraz prawa odrębnej własności lokalu przez osoby będące i niebędące członkami Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie.

 

Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie na podstawie przepisów Art. 1 ust. 7 Ustawy z dnia 24 września 2009 r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zobowiązany jest do zawiadomienia mieszkańców z 3?miesięcznym wyprzedzeniem o zmianie opłat zależnych od Spółdzielni.

Mając na uwadze zakres prac remontowych do wykonania w budynkach spółdzielczych wynikający z przeglądów 1-rocznych i 5-letnich, systematyczny wzrost kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych, konieczność utrzymania zasobów mieszkaniowych i garaży w stanie co najmniej niepogorszonym oraz uwzględniając zalecenia zawarte w protokole z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2011 - 2013, Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie zmienia opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe, począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r:

1. Eksploatacja:

? Zmiana o 0,06 zł/1m2 miesięcznie - z 2,05 zł/1 m2 do 2,11 zł/1 m2 miesięcznie brutto ? dla mieszkań zajmowanych na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu (lokatorskie, własnościowe i najem),

? Zmiana o 0,06 zł/1m2 miesięcznie - z 2,04 zł/1 m2 do 2,10 zł/1 m2 miesięcznie brutto ? dla mieszkań zajmowanych na podstawie prawa odrębnej własności (opłata z tytułu użytkowania wieczystego płatna bezpośrednio przez właściciela mieszkania na konto UM Czarnków lub UG Lubasz),

? Zmiana o 0,06 zł/1m2 miesięcznie - z 2,05 zł/1 m2 do 2,11 zł/1 m2 miesięcznie netto ? dla lokali użytkowych zajmowanych na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu,

? Zmiana o 0,06 zł/1m2 miesięcznie - z 2,04 zł/1 m2 do 2,10 zł/1 m2 miesięcznie netto ? dla lokali użytkowych zajmowanych na podstawie prawa odrębnej własności (opłata z tytułu użytkowania wieczystego płatna przez właściciela mieszkania bezpośrednio na konto UM Czarnków lub UG Lubasz), ? Zmiana o 0,02 zł/1m2/m-c - z 0,59 zł/1 m2/m-c do 0,61 zł/1 m2/m-c netto ? dla garaży.

2. Opłata na fundusz remontowy:

? Zmiana wysokości miesięcznych opłat na fundusz remontowy o 0,04 zł/1m2 miesięcznie - z 1,46 zł/m2/m-c powierzchni użytkowej mieszkań - brutto i lokali użytkowych - netto miesięcznie, do wysokości 1,50 zł/m2 miesięcznie.

? Zmiana wysokości miesięcznych opłat na fundusz remontowy o 0,02 zł /m2 miesięcznie ? z 0,64 zł/m2/m-c powierzchni użytkowej garaży - netto miesięcznie, do wysokości 0,66 zł/m2 miesięcznie.

3. Opłata na fundusz termomodernizacyjny:

? Bez zmian - 0,50 zł/m2 miesięcznie.

4. Sprzątanie klatek schodowych:

? Z 6 zł/miesięcznie do 8 złotych/miesięcznie za mieszkanie.

Zmiana wysokości stawki eksploatacyjnej i stawki na fundusz remontowy ma na celu zniwelowanie wzrostu cen towarów i usług w latach 2013 i 2014 (inflacji) wynoszącego łącznie 3,3%, systematycznego wzrostu cen energii, kosztów transportu, wzrostu cen materiałów budowlanych, planowanego wzrostu najniższego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i związanych z tym pochodnych oraz, zgodnie z postanowieniami § 149 pkt. 1 Statutu oraz zaleceniami zawartymi w protokole z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2011 ? 2013 ? sugerującymi sukcesywne zmniejszanie niedoboru na funduszu eksploatacyjnym i remontowym.