Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Do góry

W TROSCE O PAŃSTWA I NASZE BEZPIECZEŃSTWO INFORMUJEMY, ŻE KASA 

JEST CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ: 7:00 DO 11:00.

Kontakt z ADMINISTRACJĄ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7:00-13:00

LUB ZA POMOCĄ POCZTY TRADYCYJNEJ I E-MAIL.

Sekretariat: 67 255 32 47 wew. 10  e-mail: biuro@czsm.org.pl

Administratorzy: 67 255 32 47 wew. 11 i 19, e-mail: tomaszbanachowicz@czsm.org.pl,  Kasa: 67 255 32 47 wew. 18  e-mail: iwonajozefiak@czsm.org.pl

 

Przeglądy

Okresowe przeglądy techniczne budynków

Osoba korzystająca z lokalu ma obowiązek udostępnić go spółdzielni nie tylko w razie awarii, lecz również po to, aby można było dokonać okresowego albo doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego i ustalenia zakresu niezbędnych prac, a także ich wykonania. Lokal udostępnia się również po to, aby wykonać w nim konieczne roboty, gdy lokal lub budynek wymagają remontu albo przebudowy.

Ustawa Prawo budowlane nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości obowiązek prawidłowego administrowania obiektami budowlanymi, zobowiązując ich do przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków.

Zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wszystkie budynki powinny być poddawane :

1. Okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników   występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Wynikiem każdej przeprowadzonej kontroli jest sporządzenie odpowiedniego protokołu. Protokół z wykonanego przeglądu technicznego zawiera odpowiednie zalecenia pokontrolne. Wskazuje niezbędne zabezpieczenia i prace budowlano-remontowe konieczne do wykonania w celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektu. 

Prawidłowo przeprowadzone okresowe kontrole techniczne mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji użytkowanego budynku, w związku z tym prosimy mieszkańców o udostępnianie lokali naszym specjalistom. Nasi specjaliści wykonujący przeglądy budowlane posiadają niezbędne uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie. O terminach i czasie dokonywanych przeglądów informujemy za pomocą komunikatów umieszczonych w gablotach na klatkach schodowych.

Przeglądy instalacji gazowych oraz przewodów kominowych na podstawie zawartych z Zarządem Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej umów wykonują:

1.      Przeglądy gazowe  Zakład Instalacji Budowlanych

         Grzegorz Hejdysz   tel.: kom. 604-529-837, stacjonarny 67 253 03 95

 

2.      Przeglądy przewodów kominowych  Rzemieślniczy Zakład Usług Kominiarskich 

      Jarosław Sprindt tel.: kom.  602-213-096,  stacjonarny 67 284 00 76 

Harmonogram 2018