Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Do góry

W TROSCE O PAŃSTWA I NASZE BEZPIECZEŃSTWO INFORMUJEMY, ŻE KASA 

JEST CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ: 7:00 DO 11:00.

Kontakt z ADMINISTRACJĄ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH URZĘDOWANIA

LUB ZA POMOCĄ POCZTY TRADYCYJNEJ I E-MAIL.

Sekretariat: 67 255 32 47 wew. 10  e-mail: biuro@czsm.org.pl

Administratorzy: 67 255 32 47 wew. 11 i 19, e-mail: tomaszbanachowicz@czsm.org.pl,  Kasa: 67 255 32 47 wew. 18  e-mail: iwonajozefiak@czsm.org.pl

 

Przetarg na docieplenie

Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowejw Czarnkowie, Os. Parkowe 13 D, OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY prowadzony w oparciu o Regulamin wyboru wykonawców robót budowlanych, usług i dokonywania zakupów w Cz.S.M. na wykonanie ocieplenia wraz z kolorystyką elewacji w bezspoinowym systemie docieplania KREISEL budynku mieszkalnego:

Os. Zacisze nr 4 w Czarnkowie - budynek 6 klatkowy, 3 5 kondygnacyjny. Czas realizacji: od dnia 01 kwietnia 2011 r. do dnia 30 września 2011 r.< ol Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie przez oferenta wadium w wysokości 35.000,00 złotych, które należy wpłacić w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Oddział w Czarnkowie 78895100090000117920000010 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2011 roku do godz. 10:00.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w gwarancjach bankowych. Kopie przelewów wadium, gwarancje bankowych należy dołączyć do dokumentów ofertowych.

Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: Tomasz Banachowicz Pełnomocnik Zarządu, pokój nr 1, tel. 255 32 47, wew. 19 lub 11.Oferty należy składać w zalakowanych kopertach z napisem Przetarg ocieplenie w sekretariacie Zarządu Spółdzielni - pok. nr 5.

Oferta powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać w pokoju nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00.

Specyfikację wraz załącznikami można pobrać również ze strony internetowej Spółdzielni, a odnośniki do specyfikacji znajdują się poniżej. Termin składania ofert upływa w dniu 16 marca 2011 roku o godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 marca 2011 roku w siedzibie Zarządu Spółdzielni o godz. 10:15 w sali nr 22.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.