Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Do góry

W TROSCE O PAŃSTWA I NASZE BEZPIECZEŃSTWO INFORMUJEMY, ŻE KASA 

JEST CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ: 7:00 DO 11:00.

Kontakt z ADMINISTRACJĄ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH URZĘDOWANIA

LUB ZA POMOCĄ POCZTY TRADYCYJNEJ I E-MAIL.

Sekretariat: 67 255 32 47 wew. 10  e-mail: biuro@czsm.org.pl

Administratorzy: 67 255 32 47 wew. 11 i 19, e-mail: tomaszbanachowicz@czsm.org.pl,  Kasa: 67 255 32 47 wew. 18  e-mail: iwonajozefiak@czsm.org.pl

 

Ogłoszenie

Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie działając w oparciu o obowiązujący Regulamin wyboru wykonawców robót budowlanych, usług i dokonywania zakupów w Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z a p r a s z a

1. do złożenia pisemnej oferty cenowej dotyczącej wykonania dokumentacji technicznej docieplenia ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji wykonanych w systemie KREISEL TURBO metodą lekką mokrą - tynki mineralne barwione w masie z jednokrotnym malowaniem farbą silikonową w Nanotechnologii,

2. do złożenia pisemnej oferty cenowej dotyczącej pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją w/w robót wymienionych w pkt. 1 na budynku stanowiącym własność Spółdzielni a usytuowanym przy :

? ul. Siedmiogóra nr 9 - budynek 3 klatkowy, 4 kondygnacyjny, 28 mieszkań.

Spółdzielnia informuje, że na w/w budynki posiada dokumentację techniczną, opracowany audyt energetyczny oraz dysponuje mapami sytuacyjno ? wysokościowymi. Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie w kasie spółdzielni wadium w wysokości 1.500,00 złotych. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w terminie do dnia 31.01.2014 roku do godz. 11:00 w sekretariacie Spółdzielni ? ul. Osiedle Parkowe 13 D, pokój nr 5 w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem : Przetarg ? Dokumentacja Techniczna, Przetarg ? Inspektor Nadzoru. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2014 roku o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego pok. nr 6.

Osobą uprawnioną przez Zarząd do kontaktów z oferentami jest Pan Tomasz Banachowicz ? Pełnomocnik Zarządu. Telefon kontaktowy 067 55 3247 wew. 19. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.