Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Do góry

W TROSCE O PAŃSTWA I NASZE BEZPIECZEŃSTWO INFORMUJEMY, ŻE KASA 

JEST CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ: 7:00 DO 11:00.

Kontakt z ADMINISTRACJĄ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH URZĘDOWANIA

LUB ZA POMOCĄ POCZTY TRADYCYJNEJ I E-MAIL.

Sekretariat: 67 255 32 47 wew. 10  e-mail: biuro@czsm.org.pl

Administratorzy: 67 255 32 47 wew. 11 i 19, e-mail: tomaszbanachowicz@czsm.org.pl,  Kasa: 67 255 32 47 wew. 18  e-mail: iwonajozefiak@czsm.org.pl

 

Przetarg nieograniczony

Zarząd Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie działając w oparciu o obowiązujący Regulamin wyboru wykonawców robót budowlanych, usług i dokonywania zakupów w Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza

przetarg nieograniczony

na sprzątanie części wspólnych w nieruchomościach oraz terenów zewnętrznych przy budynkach wchodzących w skład zasobów Czarnkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czarnkowie.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie przez oferenta wadium w następującej wysokości: 12.154,00 złotych w terminie do dnia 04 sierpnia 2014 roku, do godziny 1115. Wadium należy wnieść do kasy Spółdzielni lub przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Oddział w Czarnkowie nr 78895100090000117920000010.

Kopie przelewów wadium lub wpłaty w kasie Spółdzielni należy dołączyć do dokumentów ofertowych. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w terminie do dnia 04.08.2014 roku do godz. 11:15 w sekretariacie Spółdzielni ? ul. Osiedle Parkowe 13 D, pokój nr 5 w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem : ?Przetarg ? usługi porządkowe?

Oferta powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można wraz załącznikami pobrać ze strony internetowej Spółdzielni: www.czsm.org.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2014 roku o godzinie 11:15 w siedzibie zamawiającego pok. nr 6.

Osobą uprawnioną przez Zarząd do kontaktów z oferentami jest Pan Tomasz Banachowicz ? Pełnomocnik Zarządu. Telefon kontaktowy 067 55 3247 wew. 19. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni.

Specyfikacja sprzątania części wspólnych